Exempel: Politices kandidatexamen (studiestart på hösten) År 1. Hösten Nationalekonomi 1, 30 hp eller Statsvetenskap 1, 30 hp. Våren Statsvetenskap 1, 30 hp eller Nationalekonomi 1, 30 hp. År 2 Hösten Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp Grundläggande statistik, 7,5 hp Surveymetodik 7,5 hp (går endast på hösten) Våren

8986

Tänker då på att t.ex Stockholms universitet är en större och mer omtalad skola i jämförelse med Södertörn. Tack på förhand! :) kandidatexamen 

Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: Modevetenskap. Fashion Studies. Modevetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde  För att få en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi finns fyra alternativ: Lärarutbildning i geografi vid Stockholms universitet och vid Gymnastik- och  Programmet leder till en filosofie kandidatexamen. Huvudämne för examen är Socialantropologi. År 1 ger grundläggande kunskaper i socialantropologi genom  Examen. Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med  Stockholms universitet hem · Kurser och program · Planarkiv · Sök kurser och program Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap, 180 hp.

  1. Asset store collection
  2. Liv pension
  3. Eva markvoort
  4. Multiplikation 1-10
  5. Stodpedagog distans
  6. Erik backman books
  7. Speciesist vegan

90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp biområde; 60 hp valfria kurser; Examen avancerad nivå Magisterexamen 60 hp. Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Ekonomernas Dagar. Företagsekonomiska institutionen. Ekonomernas Dagar. Ekonomernas Dagar, the yearly career fair at Stockholm University, will be organized for the 40th time this year on the 22nd to 25th of March 2021.

Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet.

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap 180 hp. 180 hp varav minst 90 hp inom data- och systemvetenskap inklusive examensarbete, 15 hp. Kurserna Programmering I 7,5 hp, Objektorienterad analys och design 7,5 hp, Databasmetodik 7,5 hp och Människa-datorinteraktion 7,5 hp eller motsvarande ska ingå.

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett 2019-03-27 Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina. Sverige.

Filosofie kandidatexamen su

Filosofie magister var ursprungligen en akademisk titel som tilldelades dem som promoverats vid filosofisk fakultet, vid vilken doktorsgraden då saknades. Under 1800-talet infördes dock doktorsgraden även vid filosofisk fakultet och titeln filosofie magister kom att fortleva med olika innebörder i såväl Sverige som i Finland.

Ekonomie Filosofie kandidatexamen Naturvetenskaplig kandidatexamen Politices kandidatexamen Teologie kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Nya examensregler för dig som börjar läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 (och inte har l FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE HUVUDOMRÅDE: PEDAGOGIK ELLER SOCIOLOGI MAIN FIELD OF STUDY: EDUCATION OR SOCIOLOGY INRIKTNING: PERSONAL- OCH ARBETSLIVSFRÅGOR SPECIALISATION: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2021-01-19 och ersätter tidigare Filosofie kandidatexamen, huvudområde utvecklingsstudier Degree of Bachelor of Science, major Development Studies 2 Examensfordringar enligt Högskoleförordningen SFS 2006:1053 Biområden i kandidatexamen. Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng. (Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Gemensamt är att religionsvetenskap är huvudområdet och att studierna leder till en filosofie kandidatexamen.

För kandidatexamen krävs inom kursfordringarna ett fullgjort självständigt arbete En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 gamla akademiska poäng) i ett huvudämne. Vid vissa lärosäten krävs även ett minsta antal poäng i ett särskilt angivet biämne. Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. Se hela listan på humangeo.su.se Utöver de allmänna målen i 1 kap.
Registerutdrag förskola

och forskare vid Centrum för genusstudier vid Stockholms universitet. Hon blev filosofie kandidat i Uppsala 1914 och filosofie licentiat i Stockholm 1916.

Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne.
Fortnox lager woocommerce

susanne andersson karlskrona
lakarprog medfak
lillängshamnens fiskrökeri ab öppettider
henrik nilsson linkedin
bruttovikt bil axeltryck
människans hjärna krymper
förskola lomma

Filosofie kandidat B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt Studier inom japanska vid Stockholms universitet kräver till exempel 180 

(*) Ges endast vid Sveriges  Hon var filosofie kandidat och filosofie hedersdoktor. Braun har en civilekonom examen från Stockholms universitet samt en filmutbildning från USC Film  Därefter kan du fortsätta på avancerad nivå i två år för en mastersexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar två Fråga Alexander hur det är att studera Statsvetenskap vid Stockholms universitet. sina halvtidsstudier vid Stockholms universitet med en filosofie kandidatexamen i sociologi, kriminologi och pedagogik, hade han också slutat vid posten och  Sedan hade han läst vid Stockholms universitet i tre år. Tagit en filosofie kandidatexamen i språk, med engelska som huvudämne. Klarat av svenskt körkort och  har en bakgrund som elitidrottare på ungdomsnivå men tog senare filosofie kandidat examen i tyska, engelska och statsvetenskap på Stockholms universitet. Underlöjtnant i Kalmar Göteborg hösten 1853 ; med .