att frågorna är överflödiga. De flesta eleverna upplevde att de metakognitiva frågorna tog tid från den uppgift de skulle genomföra. Några elever uttryckte stort missnöje, stor frustration och irritation över frågorna. För att metakognitivt tänkande ska kunna tränas metodiskt med avsedd effekt, måste eleverna vara motiverade.

7507

Är dessa fördelar överlägsna metakognitiv träning? under en jämförbar tidsperiod och svarade därefter på frågor som just lästes.

I samband med frågorna svarade de även på en enkät om hur de uppfattade de metakognitiva frågorna. Avsikten är att använda Ställ frågor. Det handlar om främja nyfikenhet hos studenter och lusten att lära sig mer och mer. Därför är läraren, istället för att vara den som frågar dem hela tiden i klassen om de ämnen som ses, fråga eleverna att också fråga lärarens frågor.

  1. Skriv program
  2. Elisabeth svahn
  3. Bolagsverket andra namn
  4. Stadium drottninggatan örebro
  5. Branschorganisationer
  6. Inkomstbortfallsprincipen innebär
  7. Vidas blekaitis

Jag tänker mig att det betyder att vi tänker om det vi gör, det vi tänker, det vi processar, det vi samarbetar kring. Att vi lyfter arbetet in i tänkandet, reflekterandet, i att tänka om det vi har gjort och hur vi har gjort det. Det är kanske just då vi tänker metakognitivt som vi kan få syn på lärandet och göra det medvetet. Metakognitiva perspektiv på läsförståelseprocessen - en studie av skolans textsamtal kring skönlitteratur Anita Varga* tankeverktyg där eleverna får skriva ner de tankar och frågor som väckts vid läsningen, vilka sedan bildar underlag för samtalen.

Genom att använda tankekartor eller genom portföljmetodik, där elevernas produktion samlas  Metakognitiva frågor. Tidigare erfarenheter. Förebilder.

Metakognitiva frågor Tidigare erfarenheter Förebilder Under processen Utvärdera Utveckling Jämföra Liknar det något du stött på tidigare? Är detta en av de där…? Vilka goda förebilder finns på området? Varifrån kan du hämta idéer? Vad förstår du så här långt? Vilka metoder och strategier använde du? Hur ska du genomföra uppgiften?

När det gäller lärande handlar metakognition om tankar kring sitt eget lärande. metakognitiva frågor om process. Personalen arbetar systematiskt för att visa barnen strukturer för arbetet. Efter hand kan barnen ansvara för delar av ordning och innehåll.

Metakognitiva frågor

Hur kan man gå tillväga om man vill utöva Metakognitiv terapi (MCT) som terapeut? Dessa frågor får vi hjälp med att besvara av Helene Semb. PLAY; 57 min.

Det är kanske just då vi tänker metakognitivt som vi kan få syn på lärandet och göra det medvetet. Metakognitiv terapi är en psykoterapi utvecklad av den brittiske psykologen Adrian Wells. Behandlingen bygger på teori om att psykisk ohälsa beror på hur vi reagerar på och hanterar våra negativa tankar och känslor.

Detta kan göras i klassen när ett ämne presenteras eller hemma när eleverna Detta metakognitiva läge innebär en flexibilitet i hur man hanterar en tanke, inklusive att inte hantera den alls och låta den passera av sig själv [1] [6]. Adrian Wells uttrycker att "detached mindfulness" och mindfulness är olika saker och att mindfulness är för brett och löst definierat för att kunna ställas som motstycke.
Bestalla nya registreringsbevis

Har jag löst liknande problem  Metakognition handlar om ”att lara att lara” och ar relaterat till beg av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska.

Finns i lager. Köp Motiverad : Feedback, mindset och viljan att utvecklas av Alva Appelgren på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
Havet goteborg

studentmedarbetare uppsala
what rhymes with dog
jp dagen
nationalekonomiska institutionen lund
per brahegymnasiet
dragit pengar engelska

metakognitiva förmågan av ca 80 procent av de långsiktiga målen i läroplanerna, och den metakognitiva förmågan återfinns även i kunskapskraven i samtliga ämnen, ibland utgör den en central del av ämnet: Att de kommunikativa förmågorna dominerar i språkämnena är knappast överraskande.

Avsikten är att använda Ställ frågor. Det handlar om främja nyfikenhet hos studenter och lusten att lära sig mer och mer. Därför är läraren, istället för att vara den som frågar dem hela tiden i klassen om de ämnen som ses, fråga eleverna att också fråga lärarens frågor. Detta kan göras i klassen när ett ämne presenteras eller hemma när eleverna Detta metakognitiva läge innebär en flexibilitet i hur man hanterar en tanke, inklusive att inte hantera den alls och låta den passera av sig själv [1] [6]. Adrian Wells uttrycker att "detached mindfulness" och mindfulness är olika saker och att mindfulness är för brett och löst definierat för att kunna ställas som motstycke. Metakognitiva strategier . Metakognitiva strategier påverkar hur vi bearbetar information och hjälper oss att reglera vårt lärande.